Política de privacitat

Mitjançant la present política de privacitat, t’informem sobre la recopilació, tractament i ús de les teves dades personals a la pàgina web de FERRER BOBET (d’ara endavant, el “Lloc Web”). La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de FERRER BOBET, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l’Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privacitat en relació amb les dades personals que tractem.

Qui es el responsable del tractament de les teves dades?

 • Identitat del responsable: FERRER BOBET, S.L. (B95064093)
 • Adreça: Carretera de Falset a Porrera (T-740) Km 6.5, 43730, Tarragona, Espanya.
 • Correu de Contacte: info@ferrerbobet.com
 • Telèfon: +34 609 945 532

 

A quines dates de caràcter personal accedeix FERRER BOBET?

FERRER BOBET accedeix a les següents dades de caràcter personal a través de les següents fonts:

 • Dades facilitades per l’Usuari: Són les dades que ens proporciones quan emplenes qualsevol dels formularis a la teva disposició al Lloc Web, o a través de qualsevol interacció que facis amb Ferrer BOBET.
  • Dades d’identificació: nom, cognoms, rang d’edat.
  • Dades de contacte i comunicació: número de telèfon, adreça de correu electrònic i país o província
  • Dades sobre preferències: és a dir, l’interès que hagis mostrat expressament en algun tractament en concret.
 • Dades que recollim automàticament:
  • Dades de navegació: els servidors dels Serveis poden detectar automàticament la teva adreça IP, el nom de domini, l’identificador únic del dispositiu, la empremta digital del navegador quan així ho hagis configurat des del teu navegador.
 • Dades que obtenim de tercers:
  • Dades de les cookies: inserides al Lloc Web i/o als Serveis, si s’escau, i de l’ús de tecnologies similars (veure Política de Cookies per a més informació).

Obligació de facilitar-nos les seves dades personals i conseqüències de no fer-ho.

El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 18 anys, o si és el cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

Les dades personals sol·licitades són necessaries per a gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens els facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat.

Amb quina finalitat tractarem les teves dades, quina és la base que legitima el seu tractament i quant temps les conservarem?

Tal com s’ha comentat anteriorment, FERRER BOBET tracta dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte a aquestes dades personals, FERRER BOBET realitza tractaments amb finalitats diferents:

ATENDRE LES SOL·LICITUDS D’INFORMACIÓ I/O CONSULTES EFECTUADES PER L’USUARI:

– Finalitat: Contestar a les seves sol·licituds d’informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes que pugui haver formulat tant fent ús dels formularis web, com per correu electrònic o telèfon.

– Legitimació: El consentiment de l’usuari en sol·licitar-nos informació a través de l’adreça de correu electrònic.

– Conservació: Les dades seran tractades fins a haver resolt la sol·licitud d’informació i/o consulta de l’Usuari i, una vegada resolta, seran conservades per un període màxim de tres anys per al compliment de les obligacions legals aplicables.

FORMULARI DE VISITES

– Finalitat: Gestionar la seva reserva de visita a la bodega FERRER BOBET.

– Legitimació: Interès legítim.

– Conservació: Les dades seran tractades fins que hagi tingut lloc la seva visita, una vegada finalitzada, seran conservades per un període màxim de tres anys per al compliment de les obligacions legals aplicables.

SUBSCRIPCIÓ A NOSTRA NEWSLETTER:

– Finalitat: Enviament del nostre butlletí comercial i de comunicacions informatives i publicitàries sobre els nostres productes o serveis que siguin del seu interès, fins i tot per mitjans electrònics.

– Legitimació: El consentiment de l’usuari en subscriure’s als nostres enviaments comercials i/o newsletters.

– Conservació: Fins que l’interessat arrebossat el consentiment i sol·liciti la baixa del servei.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades són confidencials i no seran cedides a tercers, llevat que sigui per complir amb les obligacions legals que, en cada cas, corresponguin, ni es realitzaran transferències Internacionales de dades personals.

Així mateix, t’informem que les teves dades personals podran ser accedides per tercers que actuïn en nom i per compte de FERRER BOBET, sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d’un servei concret a FERRER BOBET. Sota aquest escenari, aquests tercers podran tenir accés a les teves dades personals exclusivament per a les finalitats que FERRER BOBET determini en cada cas i, en cap cas, per a finalitats pròpies.

Quins són els teus drets com a titular de les dades?

 Pots exercir davant de FERRER, en qualsevol moment, els següents drets relacionats amb les teves dades personals: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició. A continuació, detallem a què et habilita cadascun d’aquests drets:

 • Accés: Podràs obtenir confirmació si FERRER BOBET tracta les teves dades personals, així com consultar les teves dades personals incloses en els fitxers de FERRER BOBET.
 • Rectificació: Podràs modificar les teves dades personals quan siguin inexactes o bé completar aquelles que siguin incompletes.
 • Supressió: Podràs sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals es van recollir.
 • Oposició: Podràs sol·licitar que no es tractin les teves dades personals. FERRER BOBET deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Limitació del tractament: Podràs sol·licitar la limitació al tractament de les teves dades en els següents casos:
  • Mentre es comprovi la impugnació de la exactitud de les teves dades;
  • Quan el tractament es consideri il·lícit, com a interessat podràs oposar-te a la supressió de les teves dades i sol·licitar la limitació del seu ús;
  • Quan FERRER BOBET no necessiti tractar les teves dades, però tu les necessitis per a l’exercici o defensa de reclamacions;
  • Quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o per a la satisfacció d’un interès legítim, la limitació tindrà lloc mentre es verifiqui si els motius legítims per al tractament prevalen sobre els teus.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i aquelles que s’hagin obtingut de la nostra relació, així com transmetre-les a una altra entitat responsable.
 • Retirada del consentiment: T’informem que pots retirar en qualsevol moment el consentiment atorgat prèviament sense que la retirada afecti la legalitat del tractament anterior.

Per exercir aquests drets, pots enviar una sol·licitud escrita indicant expressament quin dret entre els anteriorment relacionats desitges exercir per correu electrònic a l’adreça info@ferrerbobet.com Has de tenir en compte, no obstant, que l’exercici de certs drets es podrà veure limitat a causa de la necessitat de complir amb els interessos legítims de FERRER BOBET, així com en el cas de haver de complir amb una obligació legal.

L’exercici d’aquests drets serà gratuït sempre que no es faci de manera manifestament infundada o excessiva.

Finalment, t’informem que tens dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) en cas que consideris que FERRER no ha tractat les teves dades conforme a la normativa vigent.

 

Actualització de les seves dades

És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en ells, en cas contrari, no responem de la veracitat d’aquests.

No ens fem responsables de la política de privacitat respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles en la nostra pàgina web.

La present Política de Privacitat pot ser modificada per a adaptar-les als canvis que es produeixi en la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d’aquest Lloc Web.